โนเกียลูเมียตั้งค่า3G

  ตั้งค่าอินเตอร์เน็ตในโนเกียลูเมีย800 และโนเกียลูเมีย920 เพราะnokia lumia เป็นระบบปฏิบัติการ windows phone  หลายคนยังใช้ Nokia Lumia 900 ในWindows Phone เวอร์ชั่น 7.5 ต้องมีการตั้งค่า ดังนี้ 1. เลือกที่เมนู System เข้้้าสู่เมนูย่อยเลื่อนลงมาที่ Mobile Network Mobile Network แล้ว ให้ใส่ค่าดังนี้ สำหรับการใช้งาน dtac APN :  www.dtac.co.th ที่เหลือให้ว่างไว้ จบการตั้งค่า 3G โนเกียลูเมีย 3G ของ dtac สำหรับการใช้งาน True Move H APN : internet Username : true Password : true Proxy Server/URL […]

Read More