การจัดการและการแก้ไขภาพถ่ายของคุณ

ถ่ายภาพและวิดีโอสวยๆ ไว้มากมายใช่หรือไม่ ต่อจากนี้จะเป็นวิธีที่คุณดู จัดวาง แบ่งปัน และแก้ไขภาพเหล่านั้น

camera-shots-manage

โฟลเดอร์ภาพถ่าย

ภาพที่คุณถ่ายหรือวีดีโอที่คุณบันทึกไว้ด้วยโทรศัพท์จะได้รับการจัดเก็บในโฟลเดอร์ ภาพถ่าย ซึ่งคุณสามารถเรียกดูและดูภาพและวีดีโอเหล่านี้ได้

your-pictures-overview

ในการค้นหาภาพถ่ายและวีดีโอโดยง่าย ให้เลือกเป็นรายการโปรด หรือจัดวางไฟล์ในอัลบั้ม

การดูภาพถ่าย

นึกถึงช่วงเวลาสำคัญเหล่านั้นของคุณ โดยดูภาพถ่ายในโทรศัพท์

แตะ ภาพถ่าย

 1. ในการดูภาพที่คุณถ่าย ให้แตะ ม้วนฟิล์ม และแตะภาพถ่าย
 2. ในการดูภาพถ่ายถัดไป ให้ปัดไปทางซ้าย ในการดูภาพถ่ายก่อนหน้า ให้ปัดไปทางขวา
การย่อหรือขยายวางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน

เคล็ดลับ:

ในการย่อหรือขยายกลับอย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ภาพถ่ายสองครั้ง

การเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรด

คุณต้องการที่จะค้นหาภาพที่ดีที่สุดแบบง่ายๆ และรวดเร็วใช่หรือไม่ เลือกภาพให้เป็นรายการโปรด และดูภาพในมุมมอง รายการโปรด ภายใน Hub ภาพถ่าย

 1. แตะ ภาพถ่าย อัลบั้ม และเรียกดูภาพถ่าย

  หากภาพถ่ายอยู่ในอัลบั้มออนไลน์ ให้บันทึกลงในโทรศัพท์ของคุณก่อน แตะ ไอคอนตัวเลือก บันทึกลงในโทรศัพท์

 2. แตะ ไอคอนตัวเลือก เพิ่มในรายการโปรด

  เคล็ดลับ:

  ในการทำเครื่องหมายภาพถ่ายหลายภาพเป็นรายการโปรดอย่างรวดเร็ว ให้เลือกอัลบั้มที่มีภาพเหล่านั้นอยู่ แตะ ไอคอนรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เลือกภาพถ่าย และแตะ ไอคอนรายการโปรด

  เคล็ดลับ:

  คุณยังสามารถเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรดได้ทันทีหลังจากถ่ายภาพเสร็จ เพียงปัดไปทางขวา และแตะ ไอคอนตัวเลือก เพิ่มในรายการโปรด

การดูรายการโปรดของคุณใน Hub ภาพถ่าย ให้ปัดไปที่ รายการโปรด

การอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอลงในเว็บ

ต้องการอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายสังคม เพื่อให้เพื่อนและครอบครัวของคุณดูใช่หรือไม่ คุณสามารถอัปโหลดได้โดยตรงจาก Hub ภาพถ่าย

 1. แตะ ภาพถ่าย และเรียกดูภาพถ่ายหรือวิดีโอ
 2. แตะ ไอคอนตัวเลือก แบ่งปัน… และบริการ
 3. แตะ ไอคอนส่งภาพถ่าย หรือ ไอคอนอัพโหลด

  เคล็ดลับ:

  ในการเลือกภาพถ่ายหลายภาพพร้อมกัน ใน Hubภาพถ่าย ให้แตะอัลบั้มและ ไอคอนรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้เลือกภาพถ่ายแล้วแตะ ไอคอนส่งภาพถ่าย

  เคล็ดลับ:

  ในการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณเรียกใช้ภาพถ่ายได้ คุณสามารถตั้งค่าการอัปโหลดไปยัง SkyDrive คุณสามารถเลือกใช้งาน SkyDrive ได้ในเมนูเมื่อคุณดูภาพถ่ายของคุณ

  ในการตั้งค่าการทำงานนี้ ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะ ไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า ปัดไปที่ แอพพลิเคชั่น แตะ ภาพถ่าย+กล้อง SkyDrive แล้วเลือกตัวเลือก

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Hub ภาพถ่าย

คุณมีภาพที่ทำให้รู้สึกดีทุกครั้งที่ดูหรือไม่ ตั้งให้ภาพนั้นเป็นพื้นหลังของ Hub ภาพถ่าย

 1. แตะ ภาพถ่าย
 2. แตะ ไอคอนตัวเลือก เลือกภาพพื้นหลัง
 3. เลือกภาพถ่าย แล้วแตะ ไอคอนเรียบร้อย

  เคล็ดลับ:

  คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เปลี่ยนภาพถ่ายเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย แตะ ไอคอนตัวเลือก สุ่มภาพพื้นหลัง

  photos-pictureshub-change

การสร้างอัลบั้ม

ในการค้นหาภาพด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ภาพจากโอกาสพิเศษ ภาพบุคคล หรือภาพการเดินทาง ให้จัดวางรูปภาพเหล่านั้นในอัลบั้มโดยสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอพ Windows Phone จาก Mac App Store

 1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโฟลเดอร์สำหรับภาพถ่าย
 3. เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ ตั้งชื่อ และเพิ่มภาพถ่ายในโฟลเดอร์

โฟลเดอร์จะปรากฏเป็นอัลบั้มในหน้าจอ อัลบั้ม บนโทรศัพท์ของคุณ

เคล็ดลับ:

หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณยังสามารถใช้แอพ Windows Phone ได้ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอพนี้ได้จาก www.windowsphone.com/

การลบอัลบั้มเมื่อคุณลบอัลบั้มออกจากโทรศัพท์ รูปภาพในอัลบั้มนั้นจะถูกลบไปด้วย หากคุณคัดลอกอัลบั้มนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว อัลบั้มและภาพถ่ายต่างๆ จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์

แตะ ภาพถ่าย อัลบั้ม แตะอัลบั้มค้างไว้ และแตะ ลบ

คุณไม่สามารถลบอัลบั้มออนไลน์จากโทรศัพท์ของคุณได้

การคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์และต้องการคัดลอกภาพเหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ ใช้ตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อคัดลอกหรือย้ายภาพถ่าย

หากคุณใช้ Mac ติดตั้งแอพ Windows Phone จาก Mac App Store

 1. ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้
 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดตัวจัดการไฟล์ เช่น Windows Explorer หรือ Finder และเรียกดูโทรศัพท์ของคุณ
 3. เปิดโฟลเดอร์สำหรับภาพถ่าย แล้วเลือกและคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  เคล็ดลับ:

  หากระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ของคุณ คือ Windows 7 หรือ Windows 8 คุณยังสามารถใช้แอพ Windows Phone ได้ หากคุณมีระบบปฏิบัติการ Windows 7 คุณสามารถดาวน์โหลดแอพนี้ได้จากwww.windowsphone.com/

การแก้ไขภาพถ่าย

คุณสามารถแก้ไขภาพที่คุณถ่ายไว้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น หมุนและครอบตัดภาพ หรือใช้การแก้ไขอัตโนมัติเพื่อให้โทรศัพท์ของคุณแก้ไขภาพถ่ายด้วยการแตะง่ายๆ เพียงครั้งเดียว

 1. แตะ ภาพถ่าย อัลบั้ม
 2. แตะภาพถ่าย และแตะ ไอคอนตัวเลือก แก้ไข และตัวเลือก
 3. ในการจัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว ให้แตะ ไอคอนบันทึก
HuaYAI
Follow me

HuaYAI

เป็นคนชอบอ่านข่าว ติดตามข่าวไอทีเป็นหลัก ในเวลาว่างและเวลาที่เบื่อๆ
HuaYAI
Follow me
Share this