การจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพถ่ายและวีดีโอ

nokia-lumia-city-lens

หากคุณต้องการให้จำได้แน่นอนว่าคุณอยู่ที่ใดขณะถ่ายภาพบางภาพหรือวีดีโอบางรายการ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้บันทึกข้อมูลที่ตั้งโดยอัตโนมัติได้

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ ไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า
  2. ปัดไปที่ แอพพลิเคชั่น และแตะ ภาพถ่าย+กล้อง รวมข้อมูลของตำแหน่งในรูปภาพที่ฉันถ่าย

    คุณสามารถแนบข้อมูลสถานที่กับภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ หากสามารถระบุพิกัดสถานที่โดยใช้ดาวเทียมหรือเครือข่าย หากคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง บุคคลอื่นที่ดูภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้นจะสามารถมองเห็นข้อมูลที่ตั้งนั้นได้ คุณสามารถปิดการแท็กทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้

HuaYAI
Follow me

HuaYAI

เป็นคนชอบอ่านข่าว ติดตามข่าวไอทีเป็นหลัก ในเวลาว่างและเวลาที่เบื่อๆ
HuaYAI
Follow me
Share this