การตั้งค่านาฬิกาของ Nokia Lumia

การตั้งเวลาปลุก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

clock-alarm-set
  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ ไอคอนการปลุก นาฬิกาปลุก
  2. แตะ ไอคอนบวก
  3. ป้อนรายละเอียดการตั้งปลุก ตั้งเวลา แล้วแตะ ไอคอนบันทึก
  4. โทรศัพท์ของคุณจะต้องเปิดอยู่ เพื่อให้นาฬิกาปลุกส่งเสียงปลุก และระดับเสียงในโทรศัพท์จะต้องดังพอ
การปิดการตั้งปลุกปรับการตั้งปลุกไปที่ ปิด ไอคอนปิดการสลับ
การลบการตั้งปลุกแตะการตั้งปลุก และแตะ ไอคอนลบ

การเลื่อนปลุก

คุณยังไม่อยากตื่นนอนใช่หรือไม่ เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น คุณสามารถเลื่อนปลุกได้

เมื่อเสียงปลุกดัง ให้แตะ เลื่อนการเตือน

การอัพเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์อัพเดตเวลา วันที่ และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ การอัพเดตอัตโนมัติเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และอาจไม่มีให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ ไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า วัน+เวลา

สลับ ตั้งค่าอัตโนมัติ ไปที่ เปิด ไอคอนเปิดการสลับ

การอัพเดตวันที่และเวลาด้วยตนเองสลับ ตั้งค่าอัตโนมัติ ไปที่ ปิด ไอคอนปิดการสลับ และแก้ไขเวลาและวันที่
การอัพเดตเขตเวลาด้วยตัวคุณเองขณะเดินทางไปต่างประเทศสลับ ตั้งค่าอัตโนมัติ ไปที่ ปิด ไอคอนปิดการสลับ และแตะ โซนเวลา และตำแหน่ง
HuaYAI
Follow me

HuaYAI

เป็นคนชอบอ่านข่าว ติดตามข่าวไอทีเป็นหลัก ในเวลาว่างและเวลาที่เบื่อๆ
HuaYAI
Follow me
Share this