การตั้งค่า Hotspot เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

wi-fi-zone-icon

ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบนแล็ปท็อปของคุณแต่เข้าใช้ไม่ได้ใช่หรือไม่ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของโทรศัพท์กับแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ จากนั้น การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะถูกสร้างขึ้น

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ ไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า ใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน
  2. สลับ แบ่งปัน ไปที่ เปิด
  3. ในการเปลี่ยนชื่อการเชื่อมต่อของคุณ ให้แตะ ตั้งค่า ชื่อบรอดคาสต์ และเขียนชื่อ

    เคล็ดลับ:

    นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนรหัสผ่านที่จะใช้เชื่อมต่อได้

  4. เลือกการเชื่อมต่อในอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์อื่นจะใช้ข้อมูลจากแผนข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการและค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

HuaYAI
Follow me

HuaYAI

เป็นคนชอบอ่านข่าว ติดตามข่าวไอทีเป็นหลัก ในเวลาว่างและเวลาที่เบื่อๆ
HuaYAI
Follow me
Share this