การประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูล

images   ต้องการประหยัดค่าโทรศัพท์ใช่หรือไม่ คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลได้โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลมือถือ การโรมมิ่งข้อมูลหมายถึง การใช้โทรศัพท์ของคุณรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะโรมมิ่ง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างประเทศ อาจทำให้เสียค่าบริการข้อมูลสูงมาก ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสามารถเรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย หรือแบบชำระตามการใช้งาน ในการใช้วิธีเชื่อมต่อที่เหมาะสมที่สุด ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wi-Fi ข้อมูลมือถือ และการดาวน์โหลดอีเมล โดยปกติแล้ว การใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะเร็วกว่า และประหยัดกว่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ หากสามารถใช้ทั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi และข้อมูลมือถือ โทรศัพท์ของคุณจะใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ ไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า

  1. แตะ Wi-Fi
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลับ เครือข่าย Wi-Fi ไปที่ เปิด ไอคอนเปิดการสลับ
  3. เลือกการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้
การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือแตะ เครือข่ายโทรศัพท์ และสลับ การเชื่อมต่อข้อมูล ไปที่ ปิด
การหยุดการโรมมิ่งข้อมูลแตะ เครือข่ายโทรศัพท์ และสลับ ตัวเลือกการโรมมิ่งข้อมูล ไปที่ ปิดโรมมิ่ง

เคล็ดลับ:

หากต้องการประหยัดค่ารับส่งข้อมูลในขณะเดินทาง ให้จัดเก็บแผนที่ที่เป็นข้อมูลใหม่ลงในโทรศัพท์ของคุณก่อนการเดินทาง และเรียกดูแผนที่ในรูปแบบออฟไลน์ หากเนื้อที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณเหลือน้อย คุณสามารถลบแผนที่บางพื้นที่ออกได้
การตั้งค่าการดาวน์โหลดเป็นแบบกำหนดเองตั้งค่าให้โทรศัพท์ของคุณลดความถี่ในการตรวจสอบอีเมลใหม่ หรือตรวจเมื่อขอเท่านั้น ในกล่องขาเข้าทั้งหมด แตะ ไอคอนตัวเลือก การตั้งค่า >การตั้งค่าการซิงค์ และเปลี่ยนการตั้งค่าของ ดาวน์โหลดข้อมูลใหม่
HuaYAI
Follow me

HuaYAI

เป็นคนชอบอ่านข่าว ติดตามข่าวไอทีเป็นหลัก ในเวลาว่างและเวลาที่เบื่อๆ
HuaYAI
Follow me
Share this