การเขียนข้อความบน Nokia Lumia

เรียนรู้วิธีการเขียนข้อความอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแป้นพิมพ์ของโทรศัพท์

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การเขียนโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอทำได้ง่ายและสนุก คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ขณะถือโทรศัพท์แบบตั้งตรงหรือแบบตะแคงข้างได้

แตะกล่องข้อความ

textinput-keyboard-onscreen

 • 1 — ปุ่มอักขระ
 • 2 — ปุ่ม Shift
 • 3 — ปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์
 • 4 — ปุ่มภาษา
 • 5 — ปุ่มสัญลักษณ์ยิ้ม
 • 6 — ปุ่มเว้นวรรค
 • 7 — ปุ่ม Enter
 • 8 — ปุ่ม Backspace

รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแอพและภาษา ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป ตัวอย่างนี้แสดงแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ

การสลับระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กแตะปุ่ม shift ในการเปิดโหมด Caps Lock แตะปุ่มนี้สองครั้ง ในการกลับไปที่โหมดปกติ ให้แตะปุ่ม Shift อีกครั้ง
การพิมพ์ตัวเลขหรืออักขระพิเศษแตะปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ ในการดูปุ่มอักขระพิเศษเพิ่มเติม ให้แตะปุ่ม Shift ค้างไว้ ปุ่มอักขระพิเศษบางปุ่มใช้เพื่อแทรกสัญลักษณ์อื่นๆ อีก ในการดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม แตะปุ่มสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษค้างไว้

เคล็ดลับ:

ในการใส่เครื่องหมายจุดเมื่อจบประโยค และเริ่มประโยคใหม่ ให้แตะปุ่มเว้นวรรคสองครั้ง

เคล็ดลับ:

ในการป้อนตัวเลขหรืออักขระพิเศษอย่างรวดเร็ว ขณะกดปุ่มตัวเลขและปุ่มสัญลักษณ์ค้างไว้ ให้เลื่อนนิ้วไปที่อักขระนั้น และยกนิ้วขึ้น

การคัดลอกหรือวางข้อความแตะคำ ลากวงกลมหน้าและหลังคำนั้นเพื่อไฮไลต์ส่วนที่คุณต้องการคัดลอก และแตะ ไอคอนคัดลอก ในการวางข้อความ ให้แตะ ไอคอนวาง
การเพิ่มเครื่องหมายเน้นเสียงให้อักขระแตะอักขระค้างไว้ แล้วแตะอักขระเน้นเสียง
การลบอักขระแตะปุ่ม Backspace
การสลับระหว่างภาษาที่ใช้เขียนแตะปุ่มภาษาซ้ำจนกระทั่งภาษาที่คุณต้องการปรากฏขึ้น ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป
การย้ายเคอร์เซอร์แตะข้อควาค้างไว้จนกว่าจะเห็นเคอร์เซอร์ ลากเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยไม่ต้องยกนิ้ว

textinput-cursor-move
การใช้คุณสมบัติการแนะนำคำสำหรับแป้นพิมพ์

โทรศัพท์จะแนะนำคำให้กับคุณในขณะที่เขียนข้อความ เพื่อช่วยให้คุณเขียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น คุณสมบัติการแนะนำคำมีให้บริการเฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

เมื่อคุณเริ่มเขียนข้อความ โทรศัพท์ของคุณจะแนะนำคำที่เป็นไปได้ เมื่อคำที่คุณต้องการปรากฏในแถบการแนะนำ ให้เลือกคำนั้น ในการดูคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ปัดไปทางซ้าย

เคล็ดลับ:

หากคำที่แนะนำถูกทำเครื่องหมายเป็นตัวหนา โทรศัพท์ของคุณจะใช้แทนที่คำที่คุณเขียนโดยอัตโนมัติ หากคำนั้นไม่ถูกต้อง ให้แตะคำนั้น และคุณจะเห็นคำเดิมและคำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติม

แก้ไขคำหากคุณสังเกตเห็นว่าสะกดคำผิด ให้แตะคำนั้น และจะเห็นคำแนะนำสำหรับการแก้ไขคำนั้น
การเพิ่มคำใหม่ในพจนานุกรมหากคำที่คุณต้องการไม่อยู่ในพจนานุกรม ให้เขียนคำนั้น ให้เขียนและแตะคำนั้นๆ แล้วแตะเครื่องหมายบวก (+) ในแถบการแนะนำ โทรศัพท์ของคุณยังจดจำคำใหม่ๆ เมื่อคุณเขียนคำเหล่านั้นหลายครั้ง

textinput-dictionary-add
การปิดคุณสมบัติแนะนำคำในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ ไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า แป้นพิมพ์ แตะแป้นพิมพ์ภาษาของคุณ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย แนะนำข้อความ

การเพิ่มภาษาที่ใช้เขียน

คุณสามารถเพิ่มภาษาที่ใช้เขียนลงในแป้นพิมพ์ของคุณได้หลายภาษา และสลับระหว่างภาษาต่างๆ ขณะที่กำลังเขียนได้

 1. แตะ ไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า แป้นพิมพ์ เพิ่มแป้นพิมพ์
 2. เลือกภาษาที่คุณต้องการเขียน

  เคล็ดลับ:

  ในการนำแป้นพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าออก ให้แตะภาษาที่ไม่ต้องการใช้ค้างไว้ แล้วแตะ ลบ

การสลับระหว่างภาษาขณะที่กำลังเขียนแตะปุ่มภาษาซ้ำจนกระทั่งภาษาที่คุณต้องการปรากฏขึ้น รูปแบบการวางปุ่มของแป้นพิมพ์และคุณสมบัติแนะนำคำจะเปลี่ยนตามภาษาที่เลือก ปุ่มภาษาจะมีขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมีการเลือกภาษาที่ใช้เขียนมากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นไป

textinput-switch-languages
HuaYAI
Follow me

HuaYAI

เป็นคนชอบอ่านข่าว ติดตามข่าวไอทีเป็นหลัก ในเวลาว่างและเวลาที่เบื่อๆ
HuaYAI
Follow me
Share this