วิธีการหาตำแหน่ง

3

โทรศัพท์จะแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่โดยใช้ GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi หรือการหาตำแหน่งด้วยสัญญาณเครือข่าย (Cell ID)

ความพร้อมให้บริการ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของคุณ สภาพแวดล้อม และแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก เป็นต้น และอาจมีจำกัด อาจไม่มีข้อมูลที่ตั้งให้บริการ ตัวอย่างเช่น ในอาคารหรือชั้นใต้ดิน สำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการระบุตำแหน่ง โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nokia

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย Assisted GPS (A-GPS) และบริการเสริมสำหรับ GPS และ Glonass ที่คล้ายคลึงกันจะดึงข้อมูลตำแหน่งโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ และช่วยในการคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

A-GPS และอุปกรณ์เสริม GPS และ GLONASS อาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลจำนวนเล็กน้อยผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงค่าบริการข้อมูล ตัวอย่างเช่น ขณะเดินทาง คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

การระบุตำแหน่งโดยใช้ Wi-Fi จะเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งเมื่อสัญญาณดาวเทียมไม่พร้อมให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ระหว่างอาคารสูง หากคุณอยู่ในสถานที่ที่จำกัดการใช้ Wi-Fi คุณสามารถปิด Wi-Fi ในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ:

การใช้ Wi-Fi อาจถูกจำกัดในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ Wi-Fi 5150–5350 MHz ภายในอาคารเท่านั้น และในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ Wi-Fi 5.15–5.25 GHz ภายในอาคารเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่ของคุณ

มาตรวัดระยะทางอาจไม่แม่นยำ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและคุณภาพของการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม

HuaYAI
Follow me

HuaYAI

เป็นคนชอบอ่านข่าว ติดตามข่าวไอทีเป็นหลัก ในเวลาว่างและเวลาที่เบื่อๆ
HuaYAI
Follow me
Share this