เคล็ดลับเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป

camera-selfportrait (1)

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางอย่างที่จะช่วยให้คุณใช้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  • ในการสลับระหว่างการถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ ให้แตะ ไอคอนวิดีโอ หรือ ไอคอนสลับไปโหมดวิดีโอ
  • ในการขยายหรือย่อ ให้วางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วเข้าหาหรือออกจากกัน
  • ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากล้อง เช่น อัตราส่วนภาพ โหมดทัศนียภาพ และสมดุลสีขาว ให้แตะ ไอคอนตัวเลือก และ การตั้งค่าภาพถ่าย… หรือ การตั้งค่าวิดีโอ… แล้วแตะการตั้งค่าที่คุณต้องการ
  • หากคุณไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปประมาณหนึ่งนาที กล้องถ่ายรูปจะเข้าสู่โหมดพัก ในการใช้งานกล้องถ่ายรูปอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วลากหน้าจอล็อคขึ้นด้านบน

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

HuaYAI
Follow me

HuaYAI

เป็นคนชอบอ่านข่าว ติดตามข่าวไอทีเป็นหลัก ในเวลาว่างและเวลาที่เบื่อๆ
HuaYAI
Follow me
Share this