เว็บบราวเซอร์

ติดตามข่าวสารและเยี่ยมชมเว็บไซต์โปรดของคุณ คุณสามารถใช้ Internet Explorer 10 ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูเว็บเพจต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ บราวเซอร์ของคุณยังสามารถช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับการคุกคามความปลอดภัยอีกด้วย

web-browse

แตะ ไอคอน Internet Explorer Internet Explorer

ในการเรียกดูเว็บ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเรียกดูเว็บ

ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไปเมื่อคุณสามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ของคุณ

เคล็ดลับ:

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่เรียกเก็บค่าบริการในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล ให้ใช้เครือข่าย Wi-Fi ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 1. แตะ ไอคอน Internet Explorer Internet Explorer
 2. แตะแถบที่อยู่
 3. เขียนที่อยู่เว็บ

  เคล็ดลับ:

  ในการเพิ่มคำต่อท้ายของที่อยู่เว็บ เช่น .org ให้แตะปุ่มคำต่อท้ายที่แป้นพิมพ์ และแตะคำต่อท้ายที่ต้องการ

 4. แตะ ไอคอนไป

  เคล็ดลับ:

  ในการค้นหาอินเทอร์เน็ต ให้เขียนคำที่ต้องการค้นหาในแถบที่อยู่ และแตะ ไอคอนไป

การย่อหรือขยายวางสองนิ้วบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วออกจากกันหรือเข้าหากัน

web-zoom

เคล็ดลับ:

คุณยังสามารถแตะสองครั้งที่หน้าจอได้ด้วย

การเปิดแท็บใหม่

เมื่อคุณต้องการเข้าชมหลายเว็บไซต์พร้อมกัน คุณสามารถเปิดแท็บในบราวเซอร์ได้สูงสุด 6 แท็บ และสลับระหว่างแท็บต่างๆ ได้

แตะ ไอคอน Internet Explorer Internet Explorer

แตะ ไอคอนตัวเลือก แท็บ ไอคอนบวก

การสลับระหว่างแท็บแตะ ไอคอนตัวเลือก แท็บ และแท็บ

การปิดแท็บแตะ ไอคอนตัวเลือก แท็บ ไอคอนปิด

การเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการโปรด

หากคุณมักจะเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมๆ อยู่เสมอ ให้เพิ่มเว็บไซต์เหล่านั้นลงในรายการโปรด เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้ได้รวดเร็ว

แตะ ไอคอน Internet Explorer Internet Explorer

 1. ไปที่เว็บไซต์
 2. แตะ ไอคอนตัวเลือก เพิ่มในรายการโปรด

  เคล็ดลับ:

  คุณยังสามารถตรึงเว็บไซต์โปรดไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้อีกด้วย ขณะเรียกดูเว็บไซต์ ให้แตะ ไอคอนตัวเลือก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

ไปที่เว็บไซต์โปรดแตะ ไอคอนตัวเลือก รายการโปรด และเว็บไซต์

เคล็ดลับ:

ในการเข้าสู่รายการโปรดได้อย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มไอคอนรายการโปรดลงในแถบที่อยู่ แตะ ไอคอนตัวเลือก การตั้งค่า ใช้ปุ่มแถบที่อยู่สำหรับ เว็บไซต์ที่ชอบ

การแบ่งปันเว็บเพจ

เมื่อคุณพบหน้าเว็บที่น่าสนใจ คุณสามารถส่งหน้าเว็บดังกล่าวไปให้เพื่อนของคุณ ถ้าเพื่อนของคุณอยู่ข้างๆ ก็แค่แตะโทรศัพท์ของพวกเขา อีกวิธีหนึ่งก็คือ คุณสามารถส่งหน้าเว็บในข้อความตัวอักษรหรือโพสต์บนเครือข่ายสังคมของคุณ

 1. ในการตรวจดูให้แน่ใจว่า แตะ+ส่ง เปิดไว้ ให้แตะ ไอคอนการตั้งค่า การตั้งค่า แตะ+ส่ง และสลับ การแบ่งปัน NFC ไปที่ เปิด ไอคอนเปิดการสลับ
 2. แตะ ไอคอน Internet Explorer Internet Explorer และไปยังเว็บไซต์
 3. แตะ ไอคอนตัวเลือก แบ่งปันเพจ แตะ+ส่ง
 4. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของเพื่อนเข้ากับโทรศัพท์ของคุณโดยการสัมผัส โทรศัพท์อีกเครื่องจะต้องสนับสนุน แตะ+ส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์อื่นๆ
การส่งหน้าเว็บในข้อความตัวอักษรหรือโพสต์บนเครือข่ายสังคมของคุณขณะเรียกดูข้อมูล ให้แตะ ไอคอนตัวเลือก แบ่งปันเพจ และวิธีที่คุณต้องการแบ่งปัน

การลบประวัติบราวเซอร์

เมื่อคุณเรียกดูเสร็จแล้ว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เช่น ประวัติการเรียกดู และแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

 1. แตะ ไอคอน Internet Explorer Internet Explorer
 2. แตะ ไอคอนตัวเลือก การตั้งค่า ลบประวัติ

  แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือบริการด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้รหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังการใช้แต่ละครั้ง

HuaYAI
Follow me

HuaYAI

เป็นคนชอบอ่านข่าว ติดตามข่าวไอทีเป็นหลัก ในเวลาว่างและเวลาที่เบื่อๆ
HuaYAI
Follow me
Share this